زندگی مان شده پشم و حسرت اینکه پشم کسی و چیزی نیستیم و حسرت همه چیز و همه کس را داریم.
آدمهای تخمی دلشون واسه بوی عرق تن کسی تنگ میشه.
مکسین اسپارکل هورس خار آدم را میگاید لامنت آرال هم همینطور تتود من کویل هم به همچنین. باید یه کلکسیون جمع کرد از آهنگ هایی که خار آدم را میگایند.
با همه آدمها نمیشه پنج ساعت توی پارک نشست و سیگار کشید و آب آلبالو خورد و هیچ کاری نکرد دقیقن هیج کاری.حتی نمیشه واسه همه توضیح داد چون زرتی میپرسن خب بعدش چیکار میکنین.
فیلم God Is Great, I'm Not را ببینید.خل خلی است مثل دارجلینگ لیمیتد و آدری تاتو دارد که واسه دیدن هر فیلمی بهترین دلیل است.
آقای مارتین مک نمیدونم چی شما الان خدای جدید منی.بخاطر اینکه فیلم ششلولت از در بروژت هم بهتر بود.نیم ساعته ویران کردی ما را.


labels: , ,
 

0 نظرات:

 
>